صفحه ها
دسته
لينك
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 10775
تعداد نوشته ها : 7
تعداد نظرات : 10
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
+
Rss
طراح قالب
GraphistThem229
قواعد به دو دسته تقسيم مي شود :

تجزيه(بررسي جزء جزء كلمات)= تحليل صرفي

تركيب(نقش كلمه در جمله)=اعراب

دسته ها : قواعد
سه شنبه بیست و نهم 9 1390

- اسم معرب : اسمي است كه در جاهاي مختلف جمله و با توجه به نقشش بتواند

إعراب مناسب خود را بگيرد.مانند : الكتابُ مُفيدٌ . قرائتُ الكتابَ . وَضعتُ القلمَ علي

الكتابِ.

2- اسم مبني : اسمي است كه در همه مواقع و در همه نقشها حركت آخرش يكي

است . مانند : هذا قلمٌ – اشتريتُ هذا القلمَ – نظرتُ إلي القلم  ِ .

اسمهاي مبني عبارتند از :

-         ضمير: همه ضماير مبني هستند.

 

-         اسم موصول : اسم موصول عام (مَن=كسي كه – ما= چيزي كه)،اسم موصول خاص(الذي، الّذينَ ،اللتي، اللاتي)

 

-         اسم اشاره : به نزديك=(هذا،هذانِ، هذَين ِ،هؤلاء،هذهِ،هاتان ِهاتين ِهؤلاء)

به دور=(ذلك،تلك،اولئك)

 

-         اسم استفهام: كه براي پرسش به كار مي رود مانند : مَن=چه كسي؟ ما=چه چيزي؟  مَتي=چه موقع؟  أينَ=كجا؟  كيفَ=چه گونه؟ و........

اگر اسمي جزو مبنيها نباشد،معرب حساب مي شود.

دسته ها : قواعد
سه شنبه بیست و نهم 9 1390

منصرف: كلمه ايست كه بتواند در موقع مجرور بودن كسره و در موقع نكره بودن تنوين بگيرد. مانند رَجُل:رأيتُ رَجُلاً – سَلَّمتُ علي رَجُل ٍ يا سَلَّمتُ علي الرَجُل ِ

وطرز شناخت آن اين است كه غير منصرف را بشناسيم و اگر كلمه اي غير منصرف نبود آنرا منصرف بدانيم

 - غير منصرف :كلمه ايست كه نمي تواند در موقع مجرور بودن كسره و در موقع نكره بودن تنوين بگيرد.و اين نوع اسم چند قسمت دارد.

1- علم مؤنث :كه بر نام خانمها اطلاق مي شود و شامل اسم اماكن خاص مانند شهر و كشور مي باشد . مانند مَريم- اهواز- بيستون و.......

2- علم غير عربي يا اعجمي : كه ريشه اي از فعل عربي ندارد چه مذكر باشد چه مؤنث مانند: ابراهيم (ريشه برهَمَ نداريم)

3- صفت بر وزن أفعل : چه اين وزن اسم تفضيل باشد چه نباشد

مانند : أحسن=بهتر(تفضيل)- أعرَج=لنگ(عيب)- أسوَد=سياه(رنگ)

4- كلمه هايي كه بر وزن و آهنگ مفاعل و مفاعيل يا افاعل و افاعيل باشند :

مانند : شوارع- اقارب- مزارع- مشاهير- اكاذيب- احاديث و.............

دسته ها : قواعد
سه شنبه بیست و نهم 9 1390

اسم جامد اسمي است كه از كلمه ي ديگري ساخته نشده باشد و از دو قسمت تشكيل شده است ۱-مصدر : بر كار بدون زمان دلالت دارد .

مانند : كتابة (نوشتن)- علم(دانستن)

                                  ۲- غير مصدر : بر كار دلالت ندارد و صرفاً نام يك شخص يا شيء مي باشد .

مانند : كتاب- دفتر و..........

اسم مشتق اسمي است كه از فعل ساخته مي شود و آن بر هشت قسمت مي باشد : 

۱- اسم فاعل : بر كننده كاري دلالت دارد مانند : معلّم=ياد دهنده

   و به دو صورت ساخته مي شود :

      الف) از فعل مجرد : بر وزن فاعل مانند : كتب=كاتِب- شهد=شاهد

     ب) از فعل مزيد : از فعل مضارع استفاده مي شود .به اين ترتيب كه  

حرف فعل مضارع را حذف مي كنيم و به جاي آن مُ(ميم مضموم) قرار مي دهيم و حرف يكي به آخر مانده را كسره مي دهيم

     مانند : يَستَقبلُ= مُستَقبِل    - يَتَعَجّبُ=مُتَعَجِّب

 ۲- اسم مفعولبر اسمي اشاره دارد كه كار بر آن واقع مي شود.

مانند :مسئول= كسي كه از او سؤال شده .

   و آن هم بر دو وجه ساخته مي شود.

     الف) از فعل مجرد : بر وزن مفعول  مانند : كتب=مكتوب - شهد=مشهود

     ب) از فعل مزيد : از فعل مضارع استفاده مي شود .به اين ترتيب كه  

حرف فعل مضارع را حذف مي كنيم و به جاي آن مُ(ميم مضموم) قرار مي

 دهيم و حرف يكي به آخر مانده را فتحه مي دهيم

     مانند : يَستَقبلُ= مُستَقبَل    - يَتَعَجّبُ=مُتَعَجَب

 ۳- صفت مشبهه: بر صفت ثابت دلالت دارد و همان صفت ساده فارسي را مي رساند. و مهمترين وزن آن فعيل است مانند عزيز - وحيد - شهيد - كريم - سميع - عليم و .......

وزن هاي ديگري هم وجود دارد مانند : فَعِل(خشن)- فَعل(سَهل)-  

فَعلان(غضبان=خشمگين-سهران=شب زنده دار)

۴- اسم مبالغه : بر بسياري صفت در شخص دلالت دارد و معمولا بر سه وزن مي آيد : فعّال(غفّار) - فعّاله(نسّابه=بسيار نسب دار)- فَعول(صبور)

۵- اسم تفضيل :يعني برتري و براي مقايسه دو شيء يا دو شخص دلالت

دارد و بر وزن أفعَل است مانند حسنُ اكبرُ مِن حسين ٍ-مريمُ أجملُ مِن فَريبا.

و اگر بخواهيم صفت برترين را نشان دهيم براي مذكر از أفعل و براي مؤنث

از فُعلي استفاده مي كنيم مانند : الله اكبر(خدا بزرگترين است)-زينب الكُبري

(زينب بزرگوار)

۶و۷ - اسم مكان - اسم زمان : از نامش پيداست كه بر جا و وقت دلالت دارد. و هردو بر دو وزن مي آيند و از معني و جاي آنها در جمله مي فهميم كه بر زمان دلالت دارد يا بر مكان!

وزن آنها عبارت است از : مَفعَل(مَطلع = وقت يا جاي طلوع)- 

مَفعِل(مسجِد=جاي سجده كردن)

۸- اسم آلت يا ابزار : بر ابزاري اطلاق مي شود كه در كارها و حرفه هاي مختلف به كار مي رود و بر وزنهاي مختلف مي آيد . مانند : مِفعَل

(مِضرَب=راكت بازي)- مِفعَلة (مِكنَسة=جارو)- مِفعال (مِنشار=ارّه)

دسته ها : قواعد
سه شنبه بیست و نهم 9 1390
X